Khăn thể thao

  • Khăn thể thao kích thước 32x74cm, trọng lượng 60g